logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Personel Medyczny

Drukuj

Komunikaty

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie niektórych przepisów stosowanych do realizacji recept

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuję, że 30 grudnia 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23  grudnia 2020 r.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2424).

Zmiana terminu uruchomienia funkcjonalności systemu w sprawie recept 75+

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Komunikat - Informacja dotycząca recept z uprawnieniami " S" po 1 lipca 2020 r.

Od 1 października 2020 r. recepty 75+ wystawią nie tylko lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, ale również inni pracownicy medyczni

1 lipca 2020 r. w życie wchodzą przepisy przyznające szerszej grupie pracowników medycznych  uprawnienia do wystawiania elektronicznych recept na, bezpłatnie przysługujące osobom 75 +:

  • leki,
  • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • wyroby medyczne.

Dotychczas uprawnienia te mieli jedynie lekarze oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Teraz katalog ten zostanie rozszerzony o pracowników medycznych, o których mowa w art. 43a ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uwaga! Zmiana dotyczy tylko recept elektronicznych.

Weryfikacja przed wystawieniem recepty 75+

Pracownik medyczny będzie mógł wystawić receptę 75+ dopiero po weryfikacji w systemie e-Zdrowie następujących czynników:

1. ilości (liczby) oraz rodzaju:

  • leków,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • wyrobów medycznych;

2. bezpieczeństwa oraz konieczności stosowania tych produktów przez pacjenta;

3. innych recept wystawionych i zrealizowanych dla tego pacjenta.

Skojarzenie tych czynników pomoże pracownikowi dobrać w efekcie najwłaściwsze kierunki farmakoterapii. Celem tej weryfikacji jest ochrona zdrowia pacjenta.

Uwaga!

System e-Zdrowie umożliwi skorzystanie z tej weryfikacji dopiero od 1 października 2020 r. Do tego czasu recepty 75+ będą wystawiać (jak dotychczas) tylko lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej pacjenta.

Podstawa prawna

Art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

KOMUNIKAT OOW NFZ o przedłużeniu ważności starych druków recept.

KOMUNIKAT W SPRAWIE E-RECEPT

Komunikat dotyczący umów upoważniających do wystawiania recept, wygasających z dniem 31 grudnia 2016r

Komunikat dla osób uprawnionych w sprawie pobierania zakresów numerów recept