logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O oddziale

Drukuj

Skład Rady Opolskiego OW NFZ

Skład Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

1. Pan Mieczysław Wojtaszek - przedstawiciel Wojewody Opolskiego;

2. Pani Barbara Zwierzewicz - przedstawiciel Wojewody Opolskiego;

3. Pan Andrzej Klama - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego;

4. Pan Piotr Tarapata - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego;

5. Pan Henryk Lakwa - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego;

6. Pan Wojciech Rajchel - przedstawiciel Opolskiej Rady Dialogu Społecznego;

7. Pani Halina Hawrysz - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców;

8. Pan Jacek Basik - przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

 

Przewodniczącym Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu jest Pan Mieczysław Wojtaszek.

Wiceprzewodniczącą Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu jest Pani Barbara Zwierzewicz.