logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O oddziale

Drukuj

Doniesienia medialne - odpowiedzi i sprostowania

Sytuacja oddziału neurologii Szpitala w Kędzierzynie - Koźlu

04-10-2019

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi dotyczącymi kłopotów kadrowych na oddziale neurologii Szpitala w Kędzierzynie - Koźlu, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w tej sprawie nie wpłynął do Oddziału żaden oficjalny wniosek.  NFZ pozostaje z Dyrekcją Szpitala w stałym kontakcie i na bieżąco monitoruje sytuację Szpitala.

Dyrektor Szpitala w Kędzierzynie - Koźlu zapewnia, że nie ma mowy o jakimkolwiek zawieszeniu działalności tego oddziału.

 Dwóch lekarzy obowiązują trzymiesięczne okresy wypowiedzenia, w związku z czym jest to czas na prowadzenie negocjacji, a także pozyskanie nowej kardy medycznej. Oddział neurologii Szpitala w Kędzierzynie - Koźlu jest niezwykle ważny zarówno dla władz samorządowych jak i dla OOW NFZ, w związku z czym pacjenci nie powinni obawiać się jakiejkolwiek przerwy w działaniu oddziału.

 

Wszystkie aktualności