logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Kontakt

Drukuj

Kontakt z nami

Nasz Adres:
Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
ul. Głogowska 37
45-315 Opole

tel. 77 40 20 100

fax. 77 40 20 101

Adres e-mail:

Godziny pracy:
poniedziałek: od 8:00 do 18.00

w godzinach od 16:00 do 18:00 można:

 • złożyć korespondencję do Oddziału,
 • uzyskać potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • złożyć wniosek i wyrobić EKUZ,
 • złożyć wniosek i wyrobić dostęp do ZIP,
 • złożyć wniosek o weryfikację problemu ze statusem w eWUŚ,
 • złożyć wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
 • złożyć wniosek lub formularze rejestracyjne UE w celu ich wydania bądź rejestracji i uzyskania Poświadczenia 
 • złożyć skargę na działanie świadczeniodawcy bądź Funduszu
 • uzyskać informacje z Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania Na 
  Świadczenia Medyczne (kolejki)
 • uzyskać podstawowe informacje z zakresu ubezpieczeń, koordynacji UE,

wtorek - piątek: od 8:00 do 16.00

 Kontakt telefoniczny:

Kancelaria

77 40 20 100

Fax

77 40 20 101

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta

 

800 190 590

(od poniedziałku do piatku w godz. 8.00 - 16.00)

p.o. Rzecznika Prasowego

Wydział Organizacyjny

telefon 775495321,

tel. kom. 511038833

mail: bernadeta.trawka

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Skargi, wnioski, monitorowanie list oczekujących (nie dotyczy sanatoriów)
 

800 190 590

Ważne informacje

Informacja w sprawie druków E, EKUZ, ZIP eWUŚ

77 4020 161
77 4020 162
77 4020 176

Ważne informacje

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Dział Kontraktowania i Obsługi Umów

77 40 20 127

77 40 20 151

77 40 20 150

77 40 20 148

77 40 20 113

Kontraktowanie świadczeń, monitorowanie i kontrola realizacji umów na świadczenia opieki zdrowotnej:

Podstawowa opieka zdrowotna

77 4020 165
77 4020 186

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

77 4020 173
77 4020 174

Leczenie szpitalne

77 4020 154

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

77 4020 168

Rehabilitacja lecznicza (nie dotyczy leczenia uzdrowiskowego)

77 4020 149

Leczenie stomatologiczne

77 4020 167

Profilaktyczne programy zdrowotne

77 5495 386

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

77 4020 144

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

77 4020 155

Potwierdzanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

77 4020 175

Ważne informacje

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna

77 4020 136

Sekcja d/s walidacji i weryfikacji

77 4020 119

Wydział Gospodarki Lekami

Refundacja i ordynacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę

77 54 95 288

Leczenie szpitalne - chemioterapia, programy lekowe

77 5495 289

 Infolinia - Leki 75+   

 774020125

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Rozliczanie faktur na podstawie przepisów o koordynacji

 

77 5495 216

77 5495 218

77 4020 164

Leczenie poza granicami kraju oraz zwrot kosztów

77 5495 215

77 5495 219

Ważne informacje

Wydział ds. Służb Mundurowych

Lecznictwo Uzdrowiskowe

77 4020 139

Wazne informacje

Ratownictwo Medyczne

77 4020 117

Obsługa Świadczeniodawców Resortowych

Informacje w sprawach weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa

77 4020 185

Wydział Ekonomiczno - Finansowy

Rozliczanie faktur :

 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

77 5495 264

opieka paliatywna i hospicyjna,

77 5495 266

profilaktyczne programy zdrowotne,

77 5495 258

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

77 5495 258

leczenie szpitalne

77 5495 265

podstawowa opieka zdrowotna

77 5495 269

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

77 5495 256

leczenie stomatologiczne

77 5495 267

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,

77 5495 258

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

77 5495 265

rehabilitacja lecznicza

77 5495 259

Rozliczenia aptek

775495263

775495261

775495260

Wydział Księgowości

 

77 5495 338

77 5495 347

77 5495 341 – fax

Wydział Informatyki

Sekcja Aplikacji

77 4020 178

Portale - pomoc techniczna

77 4020 130

Komunikaty xml - pomoc techniczna

77 4020 132

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

77 5495 200

Wydział Organizacyjny

77 4020 115
77 4020 113

Sekretariat 77 40 20 102

Wydział Kadr i Szkoleń

77 4020 110

Inspektor Danych Osobowych

Henryk Stachoń

77 5495 380