logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Akty prawne określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń

AOS

POZ

Leczenie Szpitalne

Leczenie szpitalne - chemioterapia

Leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe)

Profilaktyczne programy zdrowotne

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Leczenie stomatologiczne

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze