logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały opublikowane Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok: 2015
Na podstawie art.159 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ,
ul. Głogowska 37
45-315Opole

zaprasza
do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne w następujących zakresach:

  1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjne
  2. Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie
  3.  Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie
  4. Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach w zakładce:Zaopatrzenie w wyroby medyczne”