logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Program Ofertowy do przygotowania oferty

UWAGA! - nowa pełna wersja programu do przygotowania oferty dla wszystkich oferentów

1.  Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po instalacji programu, jest wczytanie do programu pliku wsadowego z danymi oferenta. Plik ten należy pobrać z internetowego Portalu Świadczeniodawcy udostępnionego przez odpowiedni Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Dostęp do Portalu Świadczeniodawcy następuje zgodnie z ustaloną przez Fundusz procedurą.

    
2.    Ze względu na duże różnice w zakresie i strukturze informacji przekazywanych w ofertach nie istnieje możliwość kopiowania danych wykorzystywanych do składania ofert w ubiegłych latach. W programie Konkurs Ofert dane wejściowe do przygotowania ofert pobierane są z internetowego Portalu Świadczeniodawcy.

3.    Pełne informacje o programie zawiera dokumentacja użytkownika dostępna z menu "START / Programy / Konkurs Ofert 20xx / Dokumentacja / Obsługa (Opolski OW NFZ)".

4.    Niniejszy dokument jest dostępny w każdej chwili po wybraniu z menu "START / Programy / Konkurs Ofert 20xx / Dokumentacja / Czytaj to (Opolski OW NFZ)".


Ustawienia drukarki

Przed wydrukami ofert należy zweryfikować ustawienia drukarki. Dotyczy to zwłaszcza drukarek laserowych, które podstawiają własne czcionki TrueType. Aby uniknąć problemów z wydrukami, we właściwościach sterownika w preferencjach drukowania proponujemy ustawić jakość wydruku nie mniejszą niż 600x600 dpi oraz ustawić opcję wysyłania czcionek TrueType jako mapy bitowe.

Uwaga:  Ustawienie dla drukarki, w opcjach jakości druku, trybu ekonomicznego może wpłynąć negatywnie na jakość wydruku kodów kreskowych oferty i uniemożliwić ich użycie w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

 

 

Naprawa bazy danych

 

Dostępny jest program do weryfikacji i naprawy uszkodzonej bazy danych. Można go uruchomić, z menu "START / Programy / Konkurs Ofert 2019 / Narzędzia administracyjne / Naprawa bazy danych (Opolski OW NFZ)".

Aby naprawić bazę danych, należy zaznaczyć opcję Przebuduj uszkodzone tabele, a następnie wybrać przycisk Start i poczekać na zakończenie naprawy.

Aby odświeżyć zawartość bazy danych, zwolnić miejsce na dysku oraz naprawić uszkodzone indeksy, należy zaznaczyć opcje Przebuduj wszystkie tabele oraz Spakuj tabele, a następnie wybrać przycisk Start i poczekać na zakończenie naprawy.

UWAGA
Ze względu na dużą ilość zapytań i zdiagnozowanych błędów dotyczących bazy danych (uszkodzone indeksy) bardzo proszę o umieszczenie informacji dla Świadczeniodawców o konieczności wykonania naprawy bazy danych za pomocą narzędzia „Naprawa bazy danych” - PDXRBLD.exe udostępnianego wraz z aplikacją z poniższymi ustawieniami.
Wykonanie tej operacji pozwoli na przygotowanie prawidłowej oferty w wersji elektronicznej.

Oświadczenie oferenta o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy