logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty techniczne

 

tel. w sprawie konsultacji: 077-4020-178, 077-4020-130
mail: ,

19-08-2008

Odpowiedzi producenta systemu oddziałowego Global-Services na Państwa pytania dotyczące JGP

Pytanie
Czy w poprawnym jest , że w plik umowy *.umx wszytskie produkty JGP mają waga-baz="1.0000" wsp="1.00" waga-efekt="1.0000" ?
Odpowiedź
Tak. Wszystkie świadczenia JGP powinny mieć w UMX takie parametry.

Pytanie
Czy informacja na temat taryfy jest przekazywana tylko poprzez wskazanie w pliku umowy wersji grupera obowiązującej w danym miesiącu?
Odpowiedź
W pliku umowy nie ma informacji o aktualnej taryfie - jest tylko informacja o wersji grupera w danym miesiącu. Przekazywanie taryf JGP do świadczeniodawców odbywa się poza systemem  informatycznym.  to informacja ta jest publikowana na  stronach NFZ  w postaci pliku parametryzującego dla JGP - jest to raczej  informacja dla producentów oprogramowania niż świadczeniodawców. Proponuję skontaktować się z Centralą NFZ w celu uzyskania informacji w jaki sposób publikowana jest informacja o taryfach JGP.

Pytanie
Informacja na temat dokładnej taryfy dla konkrentnej usługi jest przekazywana dopiero w komunikacie 1 fazy - od świadczeniodawcy?
Odpowiedź
Informacje o taryfie JGP świadczeniodawca może pośrednio pozyskać za pomocą fazy 0 lub kalkulatora JGP (www). Uwaga: w kalkulatorze JGP zwracane taryfy dotyczą aktualnej/ostatniej wersji grupera, zaś w fazie 0 można wskazać nr  wersji grupera + charakter hospitalizacji i wtedy w odpowiedzi uzyska się taryfę dla konkretnego przypadku. W fazie I to świadczeniodawca przekazuje taryfę, zaś system informatyczny  OW NFZ waliduje czy została przekazana prawidłowa taryfa w stosunku do przekazanych danych statystycznych i umowy.

12-08-2008

Zgodnie z informacją uzyskaną od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia informujemy, że NFZ zaprzestaje dalszego rozwoju i wsparcia aplikacji Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD. Tym samym istnieje bezwzględna konieczność wyboru przez Świadczeniodawców oprogramowania komercyjnego umożliwiającego prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przypominamy, że na stronie internetowej Centrali wielokrotnie były publikowane komunikaty na ten temat.
11-08-2008 Dla świadczeniodawców mających umowy z zakresu szpitala - JGP.
Prosimy o ponowne pobranie plików umów z portalu - zkliwidowano problem z
importem tych umów (pojawiał się błąd : problem z wczytaniem pliku umowy - brak określonego sposobu rejetracji produktu)

08-08-2008

W dniu dzisiejszym wystawiono Pakiet Świadczeniodawców w wersji 4.01.0001 umozliwiający zaczytanie komunikatów zwrotnych o zamknięciu sprawozdań.
Proszę o ponowne wyeksportowanie niepotwierdzonych rozliczeń i niepotwierdzonych sprawozdań korzystając z opcji eksportu: eksportuj wszystkie niepotwierdzone rozliczenia i sprawozdania
08-08-2008 W dniu dzisiejszym spodziewamy się wersji PŚ umożliwiającego zaczytanie komunikatów zwrotnych o zamknięciu sprawozdań

08-08-2008

OW NFZ powtórnie przypomina, że Pakiet Świadczeniodawcy zgodnie z komunikatami z Centrali NFZ MUSI być w najbliższym czasie wymieniony przez świadczeniodawców na system komercyjny. Centrala NFZ zaprzestaje serwisowania w/w narzędzia

08-08-2008

System informatyczny NFZ jest technicznie przygotowany do potwierdzania komunikatów z zakresu lecznictwa stacjonarnego – JGP. W związku z powyższym szpitale zainteresowane rozliczeniem szczegółowym, a nie uproszczonym, proszone są o sprawdzenie czy w zakresie tej komunikacji dane od państwa, oraz komunikaty zwrotne z NFZ są prawidłowo interpretowane przez Państwa systemy

08-08-2008

Informujemy, że na Portalu Świadczeniodawcy znajdują się umowy z zakresu lecznictwo stacjonarne dotyczący JGP. Prosimy o wczytania umów do własnych systemów. Komunikat UMX jest w wersji 3 oraz zawiera gruper w wersji 5.3.3

08-08-2008

W dniu 7.08.2008 system oddziałowy NFZ wczytał i wygenerował odpowiedzi za zaległy okres

07-07-2008

W dniach 6-7.08.2008 system oddziałowy NFZ z przyczyn technicznych nie odbierał przesyłek z PŚ oraz z systemów otwartych