logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Pomoc medyczna w stanach nagłych

Pomoc medyczna w stanach nagłych

Mimo iż obecny system opieki zdrowotnej funkcjonuje od wielu lat, nadal wiele osób nie wie, kiedy powinny dzwonić po karetkę oraz do czego zostały Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Wyjaśnijmy to.
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta można samodzielnie skorzystać z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Tam udzielona zostanie niezbędna pomoc, w razie potrzeby pacjent będzie hospitalizowany.
Dla właściwej organizacji pomocy medycznej należy pamiętać, że z błahym schorzeniem (infekcja, ból gardła, stłuczenie) pacjent powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W ramach działań pogotowia, Izby Przyjęć i SOR nie można uzyskać:
• recepty na stosowane przewlekle leki,
• porad lekarskich, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
• zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje lekarza rodzinnego ani lekarza specjalisty. Jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym.
Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania, nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.

SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Lp.

Nazwa Świadczeniodawcy

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

1.

Samodzielny Publiczny Zespól opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu

47- 220

Kędzierzyn- Koźle

24 kwietnia 5

2.

Zespól Opieki Zdrowotnej w Nysie

48- 300

Nysa

Bohaterów Warszawy 32

3.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

46- 300

Olesno

Klonowa 1

4.

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

45- 418

Opole

Al. W. Witosa 26

5.

Szpital powiatowy im. J. Glowatzkiego w strzelcach Opolskich

47- 100

Strzelce Opolskie

Opolska 36A

6.

Szpital Wojewódzkim w Opolu

45-064

Opole

Katowicka 64

7.

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu

49- 300

Brzeg

Mossora 1

POGOTOWIE RATUNKOWE

Funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410).
Ratownictwo Medyczne obejmuje świadczenia udzielane w warunkach pozaszpitalnych przez:

 • dwuosobowe podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny
 • trzyosobowe specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi lekarz systemu i pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

„Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Opolskiego”
sporządzony prze wojewodę i zatwierdzony przez ministra właściwego ds. zdrowia przewiduje podział województwa opolskiego na 7 rejonów operacyjnych (w tym jeden rejon z dyspozytornią medyczną), w których funkcjonują 43 zespoły ratownictwa medycznego:
•          18 zespołów specjalistycznych całodobowych w tym  2 czasowe,
•          25 zespołów podstawowych w tym 2 czasowe.

Kiedy powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np.: utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana, będąca efektem urazu.

Jak wzywamy karetkę i jakie dane podajemy dyspozytorowi?

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy wybrać numer telefonu:

999 lub 112 – europejski numer alarmowy

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

 • powód wezwania karetki
 • dokładny adres zdarzenia, punkty orientacyjne
 • kto potrzebuje pomocy (ilość poszkodowanych)
 • stan poszkodowanego (czy osoba jest przytomna?, czy oddycha?, czy ma wyczuwalny puls?)
 • kto wzywa zespół,
 • numer telefonu

Rozmowę należy zakończyć dopiero po potwierdzeniu przez dyspozytora przyjęcia wezwania.

Pamiętajmy!
Po karetkę dzwonimy tylko wtedy, gdy zagrożone jest bezpośrednio czyjeś życie, lub czyjś stan zdrowia nagle bardzo się pogorszył. W innym przypadku korzystamy z pomocy lekarza rodzinnego, a w weekendy, święta i po godz. 18.00 - z tzw. nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Czy za wezwanie zespołu ratownictwa medycznego trzeba zapłacić?
Zgodnie z art. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Państwo zapewnia pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez względu na jej status ubezpieczeniowy i prawny. Odpowiednio przeszkolony dyspozytor potrafi ocenić, czy stan zdrowia wymaga wysłania ambulansu, czy skierowania do ambulatorium.

Czy w przypadku wezwania zespołu ratownictwa medycznego zostanie udzielone świadczenie osobie nieubezpieczonej ?

W stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zespół ratownictwa medycznego udziela świadczenia opieki zdrowotnej każdej osobie bez względu na jej status ubezpieczeniowy i prawny.

Czy pacjent ma prawo wyboru szpitala, do którego jest przewożony?

Pacjent nie ma prawa wyboru szpitala. Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia  zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (art. 44 pkt.1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. z 2006r. nr 191, poz. 1410 ze zm.).