logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Leczenie uzdrowiskowe

Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność

komunikat do pacjentów wyjeżdzających do sanatoriów

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


od dnia 24 października 2020 r. do odwołania,
uzdrowiska zawiesiły czasowo swoją działalność.


Jeżeli posiadasz potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma rozpocząć się od dnia 24 października 2020 r. nie jedź, pozostań w domu,
 

Oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy odesłać w najbliższym możliwym terminie do swojego oddziału wojewódzkiego.

Skierowanie do sanatorium będzie mogło zostać zrealizowane w późniejszym terminie,
z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ.

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 24 października 2020 r., kontynuują leczenie zgodnie z harmonogramem.

Informacja w sprawie leczenia uzdrowiskowego pod nr tel. 77 4020139 lub 77 4020100

Zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego

Odpłatność

Lista uzdrowisk

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Komunikat dla pacjentów

Zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie.

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, w ramach potwierdzonego przez NFZ skierowania, nie mogą ponosić wyższych dopłat do zakwaterowania i wyżywienia, niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Wprowadzenie dodatkowych (wyższych) dopłat dla pacjentów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Pliki do pobrania

Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/ rehabilitację uzdrowiskową