logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”

25-06-2021
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW O REALIZACJĘ
PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Z ZAKRESU "PROFILAKTYKA 40 PLUS" NA OKRES 01.07.2021 - 31.12.2021

 

KOD POSTĘPOWANIA 08-21-000046/PPZ/18/8/13
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Adres: Ozimska 72A
45-310 Opole
 
zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 PLUS" na obszarze województwa: 16 - OPOLSKIE.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

 

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu wersji wskazanej przez Fundusz.

 

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres 01.07.2021 - 31.12.2021 dostępne są w siedzibie Opolskiego OW NFZ, adres: Ozimska 72A 45-310 Opole, od dnia 25.06.2021 do dnia 31.12.2021 w godzinach  08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-opole.pl.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 01 lipca 2021 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia
30 czerwca 2021 roku.

Wnioskodawca może złożyć w Opolskim OW NFZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

Wszystkie aktualności