logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Świadczeniodawcy w rodzajach SZP, AOS, SOK, PSY

10-08-2017

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych od 1 lipca 2017 roku Opolski Oddział Wojewódzki informuje, iż nadal trwają prace związane z opublikowaniem zarządzeń Prezesa NFZ wprowadzających od dnia 1 lipca 2017 r. nową wycenę świadczeń w przedmiotowych rodzajach. Opolski OW NFZ zakończył aneksowanie umów w zakresie wprowadzenia opublikowanych zarządzeń do systemu informatycznego. Finalizowane są prace związane z ustaleniem kwoty zobowiązania i warunków finansowania oraz określeniem szczegółowych warunków w umowach, związanych z opublikowaniem wyżej wymienionych aktów prawnych, w tym wprowadzających regulacje dotyczące systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w województwie opolskim.

Harmonogram prac związanych z przygotowywanie aneksów do umów dotyczących waloryzacji świadczeń czyli zwiększenie wyceny procedur medycznych dla placówek medycznych,  rozłożono na dwa etapy. W pierwszym etapie  na  III kwartał br. wycena procedur zostanie zwiększona o 2 %, kolejne dodatkowe pieniądze planowane są w IV kwartale br., tj. wzrost o 4% w stosunku do wyceny świadczeń z 30 czerwca br.

W związku z koniecznością wyliczenia wartości ryczałtów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ) wprowadzane zmiany w  wycenie świadczeń uwzględniają zwiększenie wartości rozliczanych świadczeń, a nie cenę punktu. Waloryzacja świadczeń średnio o 2 % dotyczy świadczeń realizowanych w leczeniu szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień oraz świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych.

W celu zabezpieczenia dostępności do świadczeń na terenie województwa opolskiego, w chwili obecnej toczą się postępowania mające na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert lub rokowań w rodzaju:

  • leczenie szpitalne,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,
  • rehabilitacja lecznicza.

Planowany termin obowiązywania umów od 1 października 2017 roku.

Ponadto informujemy, iż umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w poszczególnych rodzajach świadczeń zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

Informuje jednocześnie, że na stronie internetowej Opolskiego OW NFZ i Portalu Świadczeniodawcy umieszczane są informacje związane ze zmianami w funkcjonowaniu i finansowaniu opieki zdrowotnej w województwie opolskim.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wszystkie aktualności