logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Sieć Szpitali czyli System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ)

16-03-2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zadaniem sieci szpitali jest usprawnienie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne oraz poprawienie dostępu Pacjentom do leczenia specjalistycznego w szpitalach.

Wskazujemy, iż zgodnie z art. 95l ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1938 ze zm.) system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „systemem zabezpieczenia”, zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania.

Świadczeniodawco pamiętaj, że masz obowiązek zapewnić Pacjentom kompleksową opiekę zdrowotną, a w szczególności udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych przyszpitalnych Pacjentom wymagającym kontynuacji rozpoczętego leczenia.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Wszystkie aktualności