logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ZASAD PROWADZENIA KONTROLI PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

05-06-2019

Z dniem 1 czerwca 2019 r. wchodzi w życie tzw. „ustawa kontrolerska” tj. ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca istotne zmiany w zakresie zasad organizacji procesu kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ z dniem 1 czerwca 2019 r. staną się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ

Wszystkie postępowania kontrolne prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy (a więc przed 1 czerwca 2019 r.) będą prowadzone na dotychczasowych zasadach w ramach kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Korespondencja związana z tymi kontrolami, którą otrzymają Państwo z NFZ po 1 czerwca 2019 r. będzie zawierać oznaczenia Centrali NFZ, nie oznacza to jednak zmiany zasad prowadzenia rozpoczętych kontroli.

Kontrole wszczęte po 1 czerwca 2019 r. będą prowadzone według nowych uregulowań zawartych w ww. ustawie.

W związku z powyższym proszę o dokładne oznaczanie korespondencji kierowanej w sprawie kontroli poprzez wskazanie na kopercie sygnatury pisma oraz adresu korespondencyjnego:

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Departament Kontroli

Terenowy Wydział Kontroli VIII

w Opolu

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

 

Link do informacji na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-departamentu-kontroli,7362.html

Wszystkie aktualności