logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE ANEKSÓW DOTYCZĄCYCH PODWYŻEK DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

11-02-2019

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu informuje, iż na Portalu Świadczeniodawcy zostały umieszczone aneksy dotyczące podwyżek
dla ratowników medycznych.

Proszę o pilne dostarczenie podpisanego aneksu wraz z załącznikiem nr 1 „Planem rzeczowo-finansowym” oraz dokumentem dotyczącym sposobu podziału środków, o którym mowa        § 2 ust. 5-8 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 34).

Proszę o niezwłoczne dostarczenie ww. dokumentów. Brak dostarczenia kompletu dokumentów będzie skutkowało niepodpisaniem aneksu.

W razie pytań prosimy o kontakt  pod numerem tel. 077/40 20 127, 077/40 20 148.

 

Wszystkie aktualności