logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej–pilotaż EDM

30-10-2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 102/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina o możliwości zawierania umów z uprawnionymi świadczeniodawcami posiadającymi porozumienie z Centrum e-Zdrowia (dotychczas Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia).

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych (ZM) lub prowadzeniem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) lub szkoleń oraz finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki, które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

W celu uzyskania dofinansowania Świadczeniodawca posiadający zawartą umowę składa do Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Opolu w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku komplet poprawnie wypełnionej dokumentacji tj.:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania,
  2. Specyfikację dofinansowania,
  3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 roku powyższego,
  4. Potwierdzenie wystawione przez Centrum e-Zdrowia, dotyczące spełnienia warunku zawartego w porozumieniu z Centrum, w zakresie minimalnej liczby zaraportowanych ZM, uprawniających do złożenia wniosku o dofinansowanie (dodatkowe informacje)
Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy
Wszystkie aktualności