logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania w 2021 roku finansowania informatyzacji świadczeniodawców

20-05-2021

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania w 2021 roku finansowania informatyzacji świadczeniodawców – pilotaż EDM – etap II

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 88/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 roku finansowania informatyzacji świadczeniodawców – pilotaż EDM – etap II, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu zaprasza do składania, przez uprawnionych świadczeniodawców, poprawnych wniosków celem zawarcia umów o udzielenie dofinansowania.

Przypominamy, że wniosek należy złożyć po uprzednim zawarciu Porozumienia z Centrum e-Zdrowia, które dotyczy spełnienia warunku zawartego w porozumieniu, w zakresie minimalnej liczby wymiany EDM z innymi usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1.

Dodatkowe informacje

Przedmiotem umowy jest:

  • dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 maja 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku przez uprawnionego świadczeniodawcę (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia) urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM z innymi usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1,
  • finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM – etap II.

 

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki, które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł wskazanych w Rozdziale 2 niniejszego zarządzenia.

 

Świadczeniodawca, realizujący świadczenia opieki zdrowotnej na terenie kilku oddziałów wojewódzkich NFZ, może ubiegać się o zawarcie umowy tylko z jednym oddziałem Funduszu.

 

Szczegółowe zasady dotyczące ustalenia wysokości dofinansowania oraz finansowania aktywnego udziału zostały opisane w rozdziale 3 powyższego zarządzenia.

 

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

 

  • sprzętu/oprogramowania/usług (Wydział Informatyki), tel. 77 54 95 316

 

  • wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 77 54 95 269

 

 

Wszystkie aktualności