logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Źródło: Wydział  Świadczeń Opieki...

09-08-2012

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
W związku z przeprowadzoną weryfikacją kontrolną w zakresie sprawdzenia numer 50811005 -liczba sprawozdanych świadczeń wykonanych przez osobę personelu medycznego przewyższa liczbę świadczeń możliwych do wykonania w czasie określonym w harmonogramie deklarowanym Opolski Oddział NFZ informuje, iż po analizie zakwestionowanych świadczeń świadczenia opisane wynikiem weryfikacji „błąd” w okresie styczeń-czerwiec 2012  otrzymały status weryfikacji ,,ostrzeżenie”, a dopiero od miesiąca lipca br.  otrzymają wynik  weryfikacji „ błąd”.  
Powyższe sprawdzenie jest wynikiem zapisów § 24 punkt 5 zarządzenia nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 17.10.2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  cyt.  ,,łączny czas zrealizowanych świadczeń wykazanych do rozliczenia nie może przekraczać czasu pracy personelu realizującego świadczenia wynikającego z harmonogramu czasu pracy personelu udzielającego świadczenia”.
Jednocześnie Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina świadczeniodawcom udzielającym świadczeń w ramach umów zawartych z Funduszem w przedmiotowym rodzaju o przestrzeganiu zapisu § 6 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”            ( Dz. U. 08.81.484 z dn. 13.05.2008 r.).
Wobec powyższego tut. Oddział NFZ Zwraca się z prośbą o sprawdzenie, czy w okresie realizacji umowy nie wystąpiły pozycje rozliczeniowe wykraczające poza zadeklarowany harmonogram czasu pracy personelu udzielającego świadczeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości świadczeniodawca winien niezwłocznie dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych związanych z jego rozliczeniem finansowym  albo złożyć pisemne wyjaśnienia w celu zweryfikowania sprawy.

        

Opole, 8-10-2012
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki  Zdrowotnej

Wszystkie aktualności