logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

13.01.2016
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

ZARZĄDZENIE Nr 110/2015/BP PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

07.01.2016
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

ZARZĄDZENIE Nr 109/2015/BP PREZESANARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

04.01.2016
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

INFORMACJA DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW, PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

31.12.2015
UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE
1  2  3  4  5  6  7  8  9    191