logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Zasady rozliczeń kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz osób uprawnionych z innych państw członkowskich...

06.02.2009
Zasady rozliczeń kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz osób uprawnionych z innych państw członkowskich Wspólnoty http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=5&artnr=3627

Informacja dotycząca zasad rozpatrywania wniosków o finansowanie przedłużonej hospitalizacji na dotychczasowym poziomie...

06.02.2009
Informacja dotycząca zasad rozpatrywania wniosków o finansowanie przedłużonej hospitalizacji na dotychczasowym poziomie w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w roku 2009 Załącznik...

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie dializoterapii

02.02.2009
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie dializoterapii

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Leczenie Szpitalne...

02.02.2009
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Leczenie Szpitalne...

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w roku 2009

29.01.2009
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w roku 2009

Komunikat dla Świadczeniodawców z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w sprawie...

29.01.2009
Komunikat dla Świadczeniodawców z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML
1    184  185  186  187  188  189  190  191  192    192