logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności i komunikaty

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków

03.07.2017
, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Komunikat dotyczący zmiany w określaniu przez świadczeniodawców pierwszego wolnego terminu

27.06.2017
udzielenia świadczenia oraz zmian w sprawozdawczości dokonywanej przy pomocy aplikacji AP-KOLCE

ZARZĄDZENIE Nr 43/2017/DSOZ PREZESANARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2017 r.

27.06.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
1    19  20  21  22  23  24  25  26  27    28